"Kac nieleczony mija po jednym dniu,leczony - po dziesięciu."


GALIEL@WEBGROUP 2005