"Życie jest ciągiem następujących po sobie chwilowych rozwiązań.— Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005