"Maska chroni lepiej niż przyłbica." - J. Bester


GALIEL@WEBGROUP 2005