"Jeśli masz wątpliwości, to tak już zostanie. " - Zasada Merhina


GALIEL@WEBGROUP 2005