Ogólnopolski Zjazd Kół Kryminalistycznych "Służby mundurowe-stosowanie wiedzy kryminalistycznej w ramach bezpieczeństwa publicznego"


Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ współpracująca z Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa na
Ogólnopolski Zjazd Kół Kryminalistycznych "Służby mundurowe - stosowanie wiedzy kryminalistycznej w ramach bezpieczeństwa publicznego"
który odbędzie się w dniach 18 - 20 marca 2011 roku w Krakowie.


Organizowany przez nas Zjazd jest kierowany przede wszystkim do studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych. Ma on na celu poszerzenie wiedzy z zakresu kryminalistyki. Poprzez warsztaty, panele dyskusyjne, wystąpienia specjalistów z danej dziedziny, zostanie omówiony wpływ kryminalistyki na bezpieczeństwo publiczne w kontekście wykorzystywania jej przez służby mundurowe. Uczestnicy warsztatów podczas ich trwania zapoznają się z metodami kryminalistycznymi typowymi dla służby której przedstawiciel będzie prowadził spotkanie. Każdy będzie miał możliwość zadania nurtujących go pytań wybitnym specjalistom z danej dziedziny.
Mamy nadzieję, że nasz Zjazd stanie się okazją do wymiany poglądów i starcia argumentów, ale przede wszystkim przyczyni się do pogłębienia wiedzy kryminalistycznej wśród jego Uczestników.

INFORMACJE DLA REFERENTÓW:
Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w naszym Zjeździe poprzez indywidualne wystąpienia:

  • w trakcie panelu dyskusyjnego pt.: "Prywatyzacja zadań państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szanse i zagrożenia wykorzystania wiedzy kryminalistycznej przez podmioty prywatne";
  • podczas ostatniego dnia Wydarzenia w całości poświęconego referatom dotyczącym tematu przewodniego Zjazdu.

Potencjalnych referentów prosimy o nadsyłanie oznaczonych wyłącznie pseudonimem abstraktów wystąpień (1600-1800 znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) oraz formularza zgłoszeniowego (ze wskazanym pseudonimem) do dnia 31 stycznia 2011 r. na adres: zjazdknk@gmail.com
Potwierdzenie przyjęcia referatu na konferencję zostanie przesłane drogą mailową do dnia 10 lutego 2011 roku.

Spośród nadesłanych abstraktów komitet merytoryczny, składający się z pracowników naukowych, doktorantów oraz absolwentów prawa wybierze najlepsze, które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Zjeździe. Podpisanie referatów pseudonimem zapewni bezstronność oceny komitetu.

Termin nadsyłania gotowych referatów: do 1 marca 2011 roku. Referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (Termin przesyłania tekstów do publikacji zostanie podany w przyszłości).

INFORMACJE DLA BIERNYCH UCZESTNIKÓW:
Zgłoszenia biernego uczestnictwa w Zjeździe prosimy kierować na adres: zjazdknk@gmail.com poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2011 roku.

Patronat honorowy nad Zjazdem objęli:

  • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ - p. o. Kierownik Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ
  • prof. dr hab. Krystyna Chojnicka - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
  • Karpacki Oddział Straży Granicznej
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie
  • Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawują:

  • NASZ PORTAL
  • Radio Kraków

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
http://zjazd-kol-kryminalistycznych.za.pl/index.html

Zapraszamy także na naszą stronę na facebooku http://www.facebook.com/pages/Ogolnopolski-Zjazd-Kol-Kryminalistycznych/140603175996954?ref=ts

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Życie jest ciągiem następujących po sobie chwilowych rozwiązań.— Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005