EBOS PL - Dziś i jutro

Dziennik EBOS.PL to pierwszy w Polsce, dziennik wyroków, orzeczeń i ogłoszeń sądowych; dziennik zarejestrowany jest w rejestrze czasopism.
Misją Dziennika EBOS.PL jest dostarczenie wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania oraz organizacjom pozarządowym, działającym przede wszystkim dla bezpieczeństwa i poszanowania prawa, nowoczesnego medium przekazu.

Dla czytelników, dziennik EBOS.PL przede wszystkim dostarczać ma rzetelnie opracowane, z wiarygodnych źródeł, informacje na temat codziennej pracy polskich sądów i organów ścigania.

Dziennik EBOS.PL dziś
Główną treścią Dziennika EBOS.PL pozostają komunikaty sądowe; ogłoszenia wynikające z prowadzonych postępowań (najczęściej postępowań cywilnych) i wyroki karne, ale tylko te, których podanie do publicznej wiadomości zarządził sąd orzekający w danej sprawie. Publikacja wyroku to szczególny przypadek ogłoszenia sądowego, określonego w art. 39 Kodeksu Karnego jako środek karny. Tego rodzaju kara ma znaczenie prewencyjne - przez rozpowszechnienie wiadomości o wyroku, powstrzymuje innych od popełnienia przestępstw. W ten sposób, zwiększa się również karna represja wobec skazanych wyjątkowo niebezpiecznych, którzy popełnili szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa przestępstwa ( np. na tle seksualnym, prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości). W końcu, publikacja wyroku jest też próbą zmiany społecznego przyzwolenia na popełnianie przestępstw oraz - poprzez podkreślenie karygodności danych czynów - zwiększeniem świadomości prawnej społeczeństwa. Publikacja wyroku to istotny i uzasadniony środek karny.

Przyszłość Dziennika EBOS.PL (wrzesień 2008)
Poza ogłoszeniami i wyrokami sądowymi, Dziennik EBOS.PL to kompletna baza informacji na temat wszystkich sądów w Polsce. Dostępna na łamach dziennika wyszukiwarka, umożliwia segregowanie danych wg województw jak i wg podziału apelacyjnego.
Zakładka "Sądy w Polsce" otwiera bazę "wizytówek" sądowych, zawierającą informacje pomocne obywatelowi. Chodzi o to, by mógł on łatwiej korzystać z wymiaru sprawiedliwości, miał do niego łatwiejszy dostęp dzięki przejrzystość informacji. Ujednolicenie wyglądu wizytówek sądów, eliminuje niepotrzebną stratę czasu na szukanie niezbędnych informacji.
Baza powstała z uwzględnieniem wszystkich wydziałów w sądach, ich numerów telefonów, faksów, adresy e-maili, dokładnych adresów pocztowych, kont bankowych, właściwości wydziałów (w wielkich sądach, w których jest po kilka wydziałów tej samej specjalności). Znaleźć też można nazwiska osób pełniących kierownicze funkcje, nazwiska sędziów orzekających. Zamieszczona jest również fotografia budynku sądu oraz mapka dojazdu (pomoże to osobie z innego miasta odnaleźć sąd).
Poza tym, zawarte są informacje ważne dla obywatela i mające zastosowanie niezależnie od sądu, z którym obywatel ma do czynienia, czyli np. instrukcje składania pozwu, informacje o kosztach sądowych, formularze pism procesowych itp.

Wsparcie prawne dla czytelników Dziennika EBOS.PL (sierpień 2008)
EBOS.PL ułatwiać ma czytelnikom uzyskanie pomocy prawnej, zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Poza możliwością bezpośredniego zamówienia płatnej pomocy prawnej (Usługa Zapytaj Prawnika), znaleźć można istotne informacje i porady na temat ubiegania się o pomoc prawną z urzędu, jak również dane kontaktowe instytucji i organizacji pozarządowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, np. uniwersyteckich klinik prawa, związków zawodowych, stowarzyszeń czy fundacji.
Według zamysłu, EBOS.PL ma być podstawowym i głównym narzędziem, ułatwiającym kontakt przeciętnego obywatela oraz innych podmiotów z władzą sądowniczą i organami ścigania w Polsce

Tomasz Rygielski

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza" - Cyril Parkinson


GALIEL@WEBGROUP 2005