O truciznach w Beskidzie Śląskim, czyli IX Krajowy Zjazd PTT

Co łączy toksykologię sądowo - lekarską, problemy medycyny regeneracyjnej, stres oksydacyjny i na przykład farmakogenetykę z niewielkim miasteczkiem Szczyrk położonym w malowniczej północno - wschodniej części Beskidu Śląskiego?


Fot. 1. Szczyrk widziany ze zbocza Skrzycznego. Autor: Sebastian Nanek. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyrk

Już odpowiadam, mianowicie to właśnie w tym pięknym miejscu - u stóp masywu Klimczoka - w dniach 8 - 12 września 2008 roku odbędzie się IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego organizowany przez Oddział Śląski PTToks w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne jest stosunkowo młodą organizacją, gdyż powstało dopiero w marcu 1978 roku. Wcześniej osoby zajmujące się szeroko rozumianą toksykologią były zrzeszone w Sekcji Toksykologicznej Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego utworzonej z inicjatywy prof. Władysława Rusieckiego w roku 1966.

Czym zajmuje się to interdyscyplinarne stowarzyszenie naukowe, które liczy około czterystu członków skupionych w dziesięciu oddziałach? Jakie są jego cele i zadania? Pozwolę sobie zacytować § 8 Statutu:

"... Celem Towarzystwa jest:
1. organizowanie i popieranie wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju badań naukowych w zakresie wszystkich dziedzin toksykologii, zarówno w ujęciu toksykologii doświadczalnej jak i klinicznej, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach, upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu toksykologii oraz uświadamianie społeczeństwa o współczesnych zagadnieniach toksykologii, dla dobra społeczeństwa naszego kraju i zabezpieczenie stanu zdrowia jego obywateli.
2. reprezentowanie polskiej toksykologii w kraju i zagranicą..."

Jak realizowane są wymienione wyżej cele? PTToks organizuje krajowe i międzynarodowe zjazdy naukowe, konferencje, sympozja, seminaria szkoleniowo - metodyczne i kursy, a także wydaje: "Informator Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego" oraz własne czasopismo: "Acta Toxicologica" (www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/baza_czasopism/at). PTToks jest członkiem Europejskich Towarzystw Toksykologicznych - EUROTOX oraz Międzynarodowej Unii Toksykologicznej - IUTOX.

Po tym, wydaje mi się niezbędnym, wstępie wróćmy do naszego głównego tematu, jakim jest tegoroczne spotkanie Polskich Toksykologów. Na jakie tematy będą Oni dyskutować? Wyodrębniono siedem głównych sesji tematycznych:

 1. Ocena narażenia środowiskowego na czynniki toksyczne.
 2. Toksykologia kliniczna i sądowa.
 3. Ocena wczesnych skutków narażenia na czynniki toksyczne.
 4. Neurotoksykologia.
 5. Stres oksydacyjny i genotoksyczność.
 6. Genetyczne uwarunkowania wrażliwości osobniczej na ksenobiotyki.
 7. Toksykologia żywności i żywienia.
Oczywiście prezentowane będą również prace w formie plakatów. Organizatorzy wyróżnili następujące grupy zagadnień:
 1. Alternatywne metody oceny ryzyka.
 2. Analiza toksykologiczna materiału biologicznego.
 3. Biomarkery.
 4. Ekotoksykologia.
 5. Genetyczne uwarunkowania toksyczności.
 6. Immunotoksykologia.
 7. Kancerogeneza indukowana chemicznie.
 8. Mechanizmy toksyczności.
 9. Stres oksydacyjny.
 10. Varia.

Tegoroczne wykłady plenarne, wygłaszane jak zwykle przez wybitnych polskich specjalistów, będą poświęcone takim oto tematom:

 • Nanotoksykologia - prof. dr hab. med. Konrad Józef Rydzyński,
 • Regeneracja narządów uszkodzonych toksycznie - prof. dr hab. med. Marcin
  Walerian Kamiński,
 • Czy tlen jest genotoksyczny? Kliniczne konsekwencje oksydacyjnych uszkodzeń DNA - prof. dr hab. med. Ryszard Oliński,
 • Epidemiologia środowiskowa - prof. dr hab. med. Wojciech Edward Hanke.

Z punktu widzenia naszego Portalu byłoby grzechem nie napisać kilku słów na temat Sesji toksykologii klinicznej i sądowej, która odbędzie się w środę 10 IX. Pomimo tego, że toksykolodzy sądowi mają swoje odrębne doroczne spotkania: "Konferencje Toksykologów Sądowych', zawsze są również obecni na zjazdach PTToks. W tym roku Sesję poprowadzą: prof. dr hab. med. Zofia Olszowy z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo - Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. dr hab. med. Krzysztof Borowiak z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu można znaleźć na stronie: http://www.pttox.lodz.pl/pierwsza.html Osobom, które wybierają się do Szczyrku życzę udanego Zjazdu a Tych, którzy przegapili to ważne wydarzenie w polskiej toksykologii zachęcam do większej uwagi w przyszłym roku.

Rafał Skowronek

Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Często o najfajniejszych chwilach w naszym życiu dowiadujemy się od świadków."


GALIEL@WEBGROUP 2005