strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, następna>>

Biologiczna lub fizyczna antropologia studiuje mechanizmy biologicznego rozwoju, genetyczne dziedzictwo, ludzkie możliwości przystosowania i zmiany. Naukę tę rozwinęli w wieku 19-ym Alfred Wallach i Charles Darwin.
Antropologia sądowa jest połączeniem nauki antropologii fizycznej i osteologii (badanie ludzkiego szkieletu) wykorzystywanym w przypadkach, gdzie ofiary są mniej lub więcej zeszkieletyzowane i trudne do identyfikacji. Antropolog sądowy może pomagać także w zidentyfikowaniu szkieletów niepełnych, rozczłonkowanych, spalonych lub inaczej zniszczonych.
Antropologia sądowa "pożycza" metody pracy od antropologii fizycznej i stosuje do przypadków sądowych. Techniki te mogą być używane do określenia takich charakterystyk jak:

  • płeć,
  • wzrost,
  • pochodzenie etniczne,
  • trauma i choroby.

Antropolog sądowy często pracuje wspólnie z sądowym patologiem, odontologiem i śledczymi. Chociaż nie posiadają prawnej władzy do ogłaszania oficjalnego powodu śmierci, ich opinia może być uwzględniana przez lekarza sądowego. Antropolodzy mogą świadczyć w sądzie jako eksperci.

Antropolog sądowy może być wezwany także w przypadku, kiedy ludzkie szczątki są znajdowane podczas archeologicznych prac wykopaliskowych, albo są bardzo zdekomponowane, spalone, zeszkieletyzowane lub z innych powodów trudne do zidentyfikowania. Czasem antropolog sądowy musi określać czy są to faktycznie ludzkie szczątki.

Podczas badania, specjalista dokładnie może określać też rodzaj traumy - rany zadane ostrym narzędziem, postrzały itp. pozostawiają często ślady również na kościach. Bada też czas powstania uszkodzeń, czy obrażenia zostały zadane przed, czy po śmierci. Niektórzy bardzo doświadczeni specjaliści są w stanie zidentyfikować nawet rodzaj użytej broni.
Jedną z najważniejszych nauk, z których może czerpać antropolog sądowy podczas swoich badań jest osteologia: nauka zajmująca się analizą kości. Najlepiej, jeśli zachowała się czaszka, gdyż ta część ludzkiego szkieletu niesie ze sobą najwięcej informacji. Jednak często materiał, którym dysponuje specjalista mieści się w jednym pudełku po butach (i to na osobę z niezbyt dużą stopą).
Nasze kości mają cechy, które możemy zmierzyć - długość, szerokość, wagę itd. oraz takie, które zmierzyć się nie dają (a przynajmniej nie w chwili, kiedy są już przedmiotem badania antropologa). Trudno na podstawie samego szkieletu określić np. sposób łączenia kości, stan stawów, chrząstki, itd.
Jednym z pierwszych kroków w osteologii jest określenie czy szkielet jest ludzki czy zwierzęcy. Jeżeli czaszka nie jest obecna, ludzkie kości może być rozróżniane od zwierzęcych przez kształt, rozmiar, i różnice zwartości. Określenie gatunku może być bardzo trudne, jeżeli kości są zdefragmentowane.


:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Nigdy nie kłóć się z głupcem - ludzie mogą nie dostrzec różnicy" - prawo Murphiego


GALIEL@WEBGROUP 2005