Każde żywe (lub też od jakiegoś czasu nie żywe) stworzenie ma swoją temperaturę. Temperatura tą przeważnie różni się od otoczenia. Także pewne procesy chemiczne lub fizyczne np. spalanie w samochodzie powodują wystąpienie różnicy temperatur. Eksperci kryminalistyki nie byli by sobą, gdyby nie spróbowali wykorzystać tego zjawiska.
Wprowadzono więc do kryminalistyki takie pojęcie jak termoskopia (gr. Thermos - gorący, ciepły i skopeo - oglądam).
Ekspertyza termoskopijna polega (w największym uproszczeniu) na zbadaniu zmiany cieplnej w środowisku.

Badania termowizyjne mogą posłużyć między innymi do:

  • odnajdowania zwłok,
  • udowadniania obecności danej osoby w danym miejscu,
  • badania użycia wszelkich pojazdów napędzanych silnikiem (samochodów, motorów, samolotów itd.),
  • badania broni palnej,
  • poszukiwania osób zaginionych,
  • ustalenia czasu zgonu;
  • badania czy zwłoki lub przedmioty nie były przesuwane,
  • a nawet do wykorzystania w detekcji zmian emocjonalnych w mózgu ludzkim.

Rys. "Ujawnione na kanapie ślady cieplne siedzącej osoby" - źródło: Brunon Hołyst "Kryminalistyka"

Podstawowym narzędziem w termoskopii jest termowizja/termografia - czyli obserwacja w podczerwieni. Termografia wykorzystuje zjawisko emitowania przez powierzchnię średnio i długofalowego promieniowania podczerwonego (0.8 mm - 1 mm). Takie ślady "cieplne" można zarejestrować i udokumentować. Często wykorzystuje się przy tym technikę cyfrową. Odbiornik podczerwieni rejestruje promieniowanie i przetwarza je na sygnał elektroniczny, który następnie biegnie do komputera i tam może zostać poddany dalszej obróbce i analizie.
Na podstawie śladów cieplnych można nie tylko rejestrować fakt zaistnienia danego zdarzenia (np. siedzenia (na bardzo wygodnym przyznam) fotelu w trakcie pisania tego tekst) ale również rozróżniać obiekty.

Różnicować możemy na dwa sposoby - na podstawie emisyjności i przewodnictwa cieplnego.

Badanie emisyjności opiera się na założeniu, że ciała o tej samej temperaturze ale innym składzie, będą miały różne współczynniki emisyjności. Tzn. będą emitować promieniowanie o różnej intensywności. Wtedy pozostaje nam tylko podgrzać taki obiekt i wiemy czy np. ktoś czegoś nie domalował na starym obrazie, nie dopisał na dokumencie takim samym kolorem długopisu czy nie uzupełnił oprysków lakieru na samochodzie po "bliskim spotkaniu" z pieszym.
Przewodnictwo cieplne również zależy od struktury materiału. Jeśli mamy dwa jednakowe materiały, to będą zmieniać swoją temperaturę w jednakowy sposób. Na obrazie widzimy to jako jakość przejścia od czerni do bieli. W ten sposób możemy np. znaleźć puste miejsca w przedmiotach wydrążone przez przemytników, wykrywać ślady reperacji np. spawania itp.

Termoskopia jest jeszcze młodą dziedziną wiedzy, a przynajmniej krótka jest jej kariera w kryminalistyce. Możliwe, że nas czymś jeszcze zaskoczy.

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Mnóstwo ludzi istneje, ale takich co naprawdę żyją można wskazać palcem" - F.Chwalibóg


GALIEL@WEBGROUP 2005