strona: 1, 2

Jeśli już mamy do czynienia z przestępstwem, pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić jest oczywiście...zadzwonienie po fachowców, czyli po policję.
Pierwszym etapem działania organów ścigania jest przeprowadzenie tzw. oględzin śledczych, czyli:

1. Oględziny miejsca zdarzenia; 
2. Dokładnego przeszukania miejsca zdarzenia;
3. Oględziny zwłok (jeśli miało miejsce morderstwo bądź samobójstwo);
4. Oględziny osób żywych przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia;
5. Oględziny przedmiotów pozostawionych na miejscu zdarzenia;
6. Dokumentacja wyników oględzin.

Praca detektywów bardzo często przypomina wtedy pracę archeologów. Przeczesują oni każdy skrawek ziemi w poszukiwaniu podstawy techniki kryminalistycznej, tzw. śladu. Czyli wszystkiego co tylko da się zbadać, a jest skutkiem danego zdarzenia. Zasadniczo szuka się czegoś, czego tak normalnie być nie powinno.

Nie tylko rzeczy materialne mogą mieć charakter śladu: równie ważne jest ułożenie przedmiotów względem siebie, pozycja zwłok itp. Dlatego też niedopuszczalne jest naśladowanie porucznika Colombo i przesuwania czegokolwiek (znane ujęcie podnoszenia broni na ołówku) bez uprzedniego dokładnego opisania miejsca, w którym dany przedmiot znaleziono. Właśnie w tym celu tworzone są dokładne plany sytuacyjne, z podaniem lokalizacji wszystkiego, co tylko może być istotne w dalszym śledztwie, łącznie z warunkami atmosferycznymi. Kiedy już taki plan jest stworzony, na scenę wkraczają technicy z nieodłącznymi walizeczkami, zbierają dowody i pakują je naturalnie w znane nam z filmów przezroczyste foliowe woreczki. Co prawda nie wszystko da się zapakować, ale tę myśl rozwiniemy później. 
Foliowymi lub papierowymi woreczkami powinno zabezpieczyć się także dłonie i stopy zwłok. Chroni to przed utratą tak cennych materiałów jak ślady organiczne za paznokciami, ślady prochu, gleby itp. Dopiero po dokładnym badaniu w laboratorium wychodzą na jaw dowody, których istnienia czasem nawet nie podejrzewaliśmy.
Całe to zorganizowane zamieszanie ma na celu odpowiedzenie sobie na tzw. siedem złotych pytań:

Słowniczek

etiologia -  nauka o przyczynach i warunkach wystąpienia danego zjawiska

symptomalogia - nauka o zewnętrznych przejawach danego zjawiska 

wiktymologia - nauka badająca ofiarę i jej rolę w przestępstwie

człowiek z Lindow - wydobyte w 1984 roku w pobliżu Lindow Moss w Anglii zwłoki prehistorycznego człowieka ze śladami bicia, duszenia i podcinania gardła. 

modus operandi
- charakterystyczny i powtarzalny sposób zachowania się sprawcy, w którym odbijają się indywidualne cechy stosującego go człowieka.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego (fr. Association Internationale de Droit Penal), AIDP, organizacja utworzona w Paryżu w 1924 r. (Polska jest członkiem założycielem stowarzyszenia); celem AIDP jest wymiana myśli w zakresie prawa karnego materialnego oraz nauk pokrewnych (kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii);. 

ślad - zmiany wynikłe w następstwie zdarzenia, dające się ustalić w określonym czasie i miejscu.
 

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Strzałę wypuścisz: zawrócisz, słowo wypuścisz: nie zawrócisz" - podobno indiańskie


GALIEL@WEBGROUP 2005