strona: 1, 2

Czasem na podstawie badań pisma można wyciągnąć nieśmiałe wnioski co do stanu zdrowia autora. Wpływ na sposób pisania wywierają takie choroby jak: afazja, pląsawica, Parkinson, psychozy starcze, porażenie postępujące, schizofrenia, narkomania i alkoholizm. 

Nerwica: charakteryzuje ją  rozchwianie emocjonalne - w powiększeniu można dostrzec "taniec" liter na kartce. Na początku pismo niedokładne i nerwowe "uspokaja się" po kilku zdaniach.

Choroby serca: dodatkowe znaki graficzne np. 2 kropki nad " i" - dodatkowe skurcze serca przenoszone są na rękę i powodują duplikacje części znaków.

Astma: cały wyraz równe pismo z jedną literą inną - może sugerować napad duszności gdy tylko część płuc pracuje.

Schizofrenia: dziwaczny styl i "specyficzny" język z bezsensownymi słowami, specyficzna ortografia i nadużywanie znaków przestankowych oraz dużych liter, litery łamane w różnych kierunkach, opuszczanie lub powtarzanie liter, słów i znaków, łączenie słów w jedno, pismo "ozdobione" rysunkami, szkicami, znakami symbolicznymi. 

Rys. - "Pismo schizofreniczne z charakterystycznymi "ozdobami" - źródło: "Kryminalistyka" - pod redakcją Jana Widackiego

Porażenie postępujące: pismo nierówne, silne drżenie i nieprawidłowy kierunek wierszy, rożna wielkość liter, tworzenie kątów zamiast łuków, opuszczanie i powtarzanie liter, nieprawidłowe poprawki, zmniejszenie czytelności na końcu zdania.

Psychozy maniakalno-depresyjne: rozbieganie się linii pisma, anomalie w stawianiu liter, koślawe początkowe wyrazy.

Lingwistyka analizuje tekst według pewnych określonych kryteriów i na ich podstawie dokonuje wnioskowania co do cech autora tekstu. Bada się takie cechy jak:

  • posługiwanie się gwarą i dialektami;

  • znajomość ortografii i interpunkcji;

  • proporcje występowania określonych zwrotów i części mowy;

  • domniemana znajomość języków obcych.

Ekspertyza taka pozwala z pewnym prawdopodobieństwem ustalić pochodzenie geograficzne osoby piszącej tekst, płeć, wykształcenie itp. Duże znaczenie ma to np. w typowaniu grupy i środowiska, z którego wywodzi się autor gróźb lub szantażysta. 

Słowniczek

Rys. - Johann Lavater

Johann Kaspar Lavater - (1741-1801) - urodzony w Zurychu słynny fizjonomista, wyznawca teorii poznawania charakteru z fizjonomii; poza dziełami o treści naukowej napisał także wiele kazań i pieśni religijnych.

Grafologia (z greki: gráphein ‘pisać’ + lógos ‘nauka’), badanie charakteru pisma i określanie na tej podstawie cech charakteru człowieka, jego zdolności, upodobań itp. 

Grafometria - metoda ścisłego pomiaru cech pisma używana głównie w grafologii, a także w kryminalistyce przy identyfikowaniu pisma.

Afazja - zaburzenie mowy, powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia lub rozumienia mowy. Afazja nie jest wynikiem zaburzeń samej artykulacji, polega na ograniczeniu zdolności rozumienia komunikatów werbalnych oraz reguł ich tworzenia. 

Schizofrenia - (schizo- + gr. phrén ‘rozum’)  choroba psychiczna o specyficznych objawach rozbicia osobowości, urojeń prześladowczych, omamach i iluzjach, lęku, natłoku myśli, osłabnięciu aktywności życiowej, utraty kontaktu z otoczeniem, zamknięciu się w sobie.

 

Z życia wzięte

W 1983 roku Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego otrzymała pewne zlecenie. Nadawcą był redaktor Kazimierz Bosek. Zlecenie dotyczyło listu Jana Kochanowskiego do księcia Albrechta. Autentyczność listu poddawano w wątpliwość. 
Badania przeprowadził  dr Antoni Feluś. Zbadał zarówno rękopis listu od Kochanowskiego do Albrechta z 6 kwietnia 1556 roku, jak i 
odpowiedź na ten list z 15 kwietnia. Analizy potwierdziły autentyczność listu. 

Rys. - Jan Kochanowski

Oprócz tego naukowiec pokusił się o wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących samego mistrza Jana. Otóż u Kochanowskiego "...znać pewne defekty w sprawności motorycznej..." wskazuje na niedomagania zarówno w sprawności mięsni jak i układu kostno-stawowego. Zmienia się grubość linii oraz gwałtownie siła nacisku i kąt nachylenia pisma. Sugeruje to 
wątłe zdrowie i słabą kondycja fizyczną, ( Jan z Czarnolasu zmarł w 54 roku życia). Niektóre cechy pisma (np. wachlarzowaty układ wierszy ) mogą sugerować zarówno reumatyzm jak i nadużywanie przez Mistrza alkoholu.

strona: 1, 2
Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Złota zasada Murphiego: Zasady określa ten, kto ma złoto"


GALIEL@WEBGROUP 2005