strona: 1, 2, 3

Geologia sądowa według Encyklopedii Geologii (Selley i in., 2004), to dyscyplina "...związana z użyciem danych i metod geologicznych do rozwiązywania spraw sądowych...".

Georg Popp

Pierwsze wzmianki o geologii sądowej znajdziemy bynajmniej nie w podręcznikach kryminalistyki, a w powieści sensacyjnej. Nieoceniony Arthur Conan Doyle pisząc pomiędzy 1887 a 1927 serię o przygodach Sherlocka Holmesa kazał swojemu detektywowi badać grunt z podeszew butów itp.

W 1893 roku, Austriak Hans Gross napisał sławny "Podręcznik dla sędziów śledczych" w którym to zasugerował, że błoto na butach należących do konkretnej osobie może dać więcej informacji o tym, gdzie ta osoba ostatnio przebywała niż uporczywe jej wypytywanie. Kwestią czasu było, kiedy sądy zaczną posługiwać się takimi dowodami w trakcie postępowania.

W 1904 roku, Niemiec Georg Popp w laboratorium we Franfurkcie po raz pierwszy przeprowadził badanie geologiczne w śledztwie, którego wyniki potem zostało użyte na Sali sądowej. Był to przypadek Evy Disch. 1W 1908 roku umocnił jej znaczenie w następnej sprawie Margaethe Filbert.

W 1910 roku, francuskie Surete w osobie Edmonda Locarda doprowadza do otwarcia laboratorium w Lionie i tam bada przypadek Emile Gourbin. To właśnie Locard uznawany jest za osobę, która ustanowiła podstawową regułę geologii sądowej:
"...Jeżeli dwa przedmioty wchodzą w kontakt ze sobą, zawsze następuje wymiana materiału z jednego na drugi . Metody prowadzące do stwierdzenia tej wymiany nie zawsze są dostatecznie czułe, aby ją potwierdzić, lub tempo rozkładu tak znaczne, że zanika ona po pewnym czasie, jednak wymiana ta zawsze ma miejsce..."
Początek XX w. można uznać za najważniejszy okres w historii geologii sądowej, ze względu na wypracowanie własnej metodyki badań.
Obecnie używanie dowodów geologicznych w procesach sądowych nikogo nie dziwi. Wiele prywatnych i państwowych laboratoriów oferuje cały analiz gleby i powiązanych materiałów. Praktyczny aspekt geologii sądowej zakłada wykorzystanie podstaw geologii, praktyki, procedur podstaw i uregulowań prawnych do wspomagania śledztwa i dowodów w procesach. Geologia jest w sumie złożoną nauką bazującą też na innych dyscyplinach naukowych Co więc tak naprawdę robi geolog sądowy. W potocznej opinii po prostu bada "ziemię". Ale "ziemia" może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Geolodzy widzą ziemię jako mineralny albo organiczny materiał, który jest gromadzony na powierzchni Ziemi przez dynamiczne, kompleksowe procesy.

Inżynierzy myślą o ziemi jako materiale budowlanym, rolnicy biorą pod uwagę pierwsze 15-30 cm powierzchni, gdzie uprawiają plony, podczas gdy inni myślą o ziemi jako o czymś czym można się ubrudzić po upadku.

Naukowcy twierdzą, że na to co przyczepi nam się do butów wpływa 5 podstawowych czynników:

Materiał pierwotny: materiał z którego gleba jest zbudowana. Materiał może być korodowany przez czynniki organiczne, wodę, wiatr itp.

Klimat: upał, deszcz, lód, śnieg, wiatr, i inne środowiskowe "siły zbrojne" uszkadzają pierwotny materiał i oddziałują szybkość jego zmiany.

Organizmy: Rośliny i zwierzęta żyjące w albo na ziemi (w tym mikroorganizmy i ludzie).

Topografia: krajobraz może oddziaływać na sposób w jaki procesy klimatyczne zmieniają glebę, np.: ziemia przy dole wzgórza będzie otrzymywać większą ilość wody niż ziemia na pochyłościach.
Czas: wszystkie czynniki powyżej wymienione dzieją się w czasie, często setki albo tysišce lat.

Wszystkie te czynniki różnie oddziałują w różnych miejscach na Ziemi, przez co tworzą specyficzne warunki owocujące różnym składem gleby.


Zdumiewające jest ile typów gleby sklasyfikowano i wyróżniono. Np. USDA, które nanosi na mapę i zbiera dane w USA, klasyfikuje około 50 000 różnych rodzajów gleby w samych Stanach.

Geolog sądowy często bada glebę, która była naruszany albo przenoszona w wyniku ludzkiej działalności. Dostaje wzorce gleby z miejsc przestępstwa. Charakterystyki gleby są różnorodne i ta rozmaitość umożliwia ekspertowi użycie ziemi jako dowodu w śledztwie. Kluczowe materiały badane przez geologa, które mogą pomóc uzupełnić niewiadome w śledztwie to:

 • gleba (samodzielnie);
 • skały;
 • minerały (około 4000 obecnie wyróżnionych);
 • skamieniałości;
 • szkło.

Murray wyróżnił trzy podstawowe rodzaje badań geologicznych:

Porównawcze: porównujące próbki zebrane z miejsca zdarzenia z tymi pobranymi do badań z ciała lub przedmiotów dostarczonych w śledztwie (morderstwa, wypadki drogowe, przemyt itd.).

Bezpośrednie: odpowiadające na pytanie skąd pochodzą próbki np. przy znalezieniu ciała, które było przenoszone z miejsca zgonu.

Weryfikujące: sprawdzające "prawdomówność" świadków, np.: przy podawaniu alibi (nie było mnie tu bo byłem tam).

Badania geologii sądowej to nie tylko sprawdzanie gdzie ktoś był (albo go nie było). Mogą mieć różnorakie cele, np.: potwierdzenie autentyczności albo wartości (np. badanie pigmentu w obrazach) lub identyfikacja materiałów w produktach, np. w celu sprawdzenia czy producent podaje autentyczny skład produktu.
Zakres obejmuje zatem:

 1. Identyfikację materiału geologicznego
 2. Ustalenie miejsca pochodzenia (także stworzenia)
 3. Stwierdzenie, czy materiał jest unikalny dla miejsca lub okoliczności badanego zdarzenia
 4. Ustalenie jaki jest geologiczny kontekst miejsca przestępstwa i jak wpływa on na możliwość uzyskania i przechowywania dowodów
 5. Ustalenie jakie są potencjalne możliwości wykorzystania dowodów geologicznych w procesie sądowym.

Metody badań geologicznych charakteryzują się ścisłym powiązaniem z chemią i fizyka i nazwami trudnymi do wymówienia, np.:

 • skaningowa mikroskopia elektronowa z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDX),
 • spektrometria w podczerwieni (IRS),
 • rentgenowska analiza dyfraktometryczna (XRD),
 • spektrometria masowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) i z ablacją laserową (LA-ICP-MS), atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS),
 • fluorescencyjna spektrometria rentgenowska (XRF),
 • elektroforeza kapilarna (EF),
 • chromatografia jonowa (CI),
 • chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrem masowym (GC-MS i HPLC-MS).

strona: 1, 2, 3
Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"W piątek pobożni kanibale zjadają rybaków." - Żarko Petan


GALIEL@WEBGROUP 2005